top of page

Владо Њаради
Лавреат премії имени Ивана Манайла „Pro Arte Ruthenorum” - 2021.

Njaradi-Pro-Arte-Ruthenorum-2

„Для мене велика чисть дустати таку высоку награду, и радый им свойим малярством вносити вклад у розвой и популарізацію русинськуй културы.”

Рішенём Світового Конґреса Русинув, Русинського Націоналного Самосправованя вароша Вац (Мадярщина) и Фонда пудпорованя гуманітарного розвоя имени Федора Манайла (Ужгород, Подкарпатя), лавреатом націоналної премії имени Ивана Манайла „Pro Arte Ruthenorum” за 2021 рук, став русинський художник из Сербиї – Владо Њаради.

Номінацію на премію представила русиньска орґанізація Руска Матка з Руского Керестура, Сербія (предсидатель Дюра Папуґа).

Владо Няради народзени 16. юния 1966. року у Вербаше. Закончел Школу за дизайн, ґрафични одсек у Новим Садзе.

Самостойно, у жеми и иножемстве, свойо малюнки викладал 54 раз, а колективно на жирираних виставох, салонох, биєналох и триєналох по цалим швеце викладал вецей од 700 раз.

По думаню Комисиї составеней од историчарох уметносци и подобових критичарох зоз цалого швета Владо Няради вибрани до узшого вибору за "100 подобопвих творительох будучносци" у Лондону за 2004. рок у конкуренциї уметнїкох зоз цалого швета.

Наградзовани є за малярство, графику, рисунок, уметнїцку фотоґрафию, ґрафични дизайн и mejl art. Автор є вецей од 30 преважно медзинародних проєктох.

Уметнїцки дїла му заступени у ґалерийох и музейох, як и приватних и явних колекцийох у нас и у швеце вєдно зоз найзначнєйшима менами зоз обласци подобовей уметносци.

Леґати уметнїцких дїлох находза ше му у "Музею Козари" у Приєдору у Босни и Герцеґовини и Сербским културним центру "Святи Сава" у Суботици. Дарунок колекциї малюнкох ше му находзти у Дому здравя "Велько Влахович" у Вербаше.

Заступени є у тринац моноґрафийох, антолоґийох, лексиконох, енциклопедийох, едицийох и атласох.

Член є шицких репрезентативних подобових здруженьох у Сербиї (Здруженє подобових уметнїкох Сербиї – УЛУС, Здруженє подобових уметнїкох применєних уметносцох и дизайнерох Сербиї – УЛУПУДС, Союз здруженьох подобових уметнїкох Войводини – СУЛУВ, Здруженє применєних уметнїкох и дизайнерох Войводини – УПИДИВ) як и вецей медзинародних подобових здруженьох.

Участвовал у снованю Асоцияциї русинских подобових творительох АРТПОТ у рамикох Шветового конґреса Русинох/ Руснацох/ Лемкох.

Медзинародни mejl-art проєкт "No embargo for arts" 1994. року автора Влади Нярадия була єдина подобова медзинародна вистава у жеми кед Югославия була у културней изолациї. Тота вистава облапяла 60 авторох зоз 15 жемох швета.

Медзинародни mejl-art проєкт "66666 project" 1996. року автора Влади Нярадия представел єдну з найлєпших календарских виставох у Новим Садзе, а облапел 168 авторох зоз 27 жемох швета.

 

После снованя Медзинародней уметнїцкей колониї "Няради" 1997. року як нєвладовей орґанизациї хтору основал Владо Няради колония ше нашла медзи 10 найлєпшима подобовима колониями у Югославиї, а єй мено ше нашло у Югославянских културних центру у Паризу. Владо Няради бул наймладши орґанизатор подобових колонийох у Югославиї. Од вєдно 17 зволаньох тей колониї 10 були у Руским Керестуре, дзе уметнїки творели уметнїцки дїла у руским/ русинским амбиєнту . По нєшка през роботу колониї прешли вецей од 130 значни уметнїки хтори означели подобову сцену зоз 8 державох швета , а їх авторских роботи були представени у ґалерийох и музейох културних центрох Сербиї як и у рамикох Фестивала култури "Червена ружа" у Руским Керестуре. У каждим зволаню Подобовей колониї "Няради" участвовали и руски/ русински уметнїки.

Вистава "Рушанє подобового творительства при Руснацох" автора Владу Нярадия орґанизована 2006. року у новосадскей ґалериї "Прометей" представела по тераз найлєпши пререз подобового творительства медзи Руснацами у Сербиї и єй каталоґ обявени як колорни додаток у репрезентативним зборнїку роботох Rusini/ Руснаци/ Ruthenians (1745-2005) у виданю "Прометея" зоз Нового Саду.

Зоз своїма наступами и акциями Владо Няради ше заклада за снованє Ґалериї и музея при Руснацох, з оглядом же така институция нє постої у Сербиї анї у єдним месце дзе жию Руснаци.

 

Вельо роки Владо Няради сотрудзує зоз уметнїками и институциями култури у Сербиї и иножемстве и окреме є заслужни за розвой подобового творительства у Сербиї.

Учашнїк є велїх гуманитарних виставох, аукцийох и подобових колонийох.

Занїма ше зоз малярствох, рисунком, уметнїцку фотоґрафию, дизайном и з подобову критику.

Вецей од 15 роки свойо уметнїцке знанє и искуство преноши на младих и старших талантох хтори нєшка успишни уметнїки, школяре уметнїцких школох и добитнїки числених наградох.

Писал подобово критики и прикази виставох у глашнїку Рускей матки "Руснак", "Подобовим животу", "Руским слове", "Литературним слове", "Шветлосци", "Руским календаре", "Ерату над Коцуром", виданьох "Pčese", "Glas"-Vrbas...и збогацовал спомнути виданя зоз своїма подобовима и фотоґрафскима прилогами.

 

По тераз у културним живоце Руснацох у Сербиї (Югославиї) Владо Няради бул автор проєктох и виставох Рускей матки, Означованя Националного швета Руснацох у Сербиї, Фестивала култури "Черверна ружа", Драмского меморияла "Петра Ризнича Дядї", "Костельниковей єшенї", Музичного фестивала "Ружова заградка", Културно-просвитного дружтва "Карпати", як и вецей ювилейох  Руснацох у Сербиї. На спомнутих виставох, шветочносцох и фестивалох Владо Няради и самостойно викладал свойо уметнїцки дїла, дїла зоз мотивами зоз живорта Руснацох.

Познати му циклуси уметнїцких роботох вязани за културне нашлїдство Руснацох : Карпатски мит, Нашлїдство, Етно колажи, Атлантида заж лєм постої, Видал и мапу ґрафикох "Карпатски мит" 2014. року, з котрих ше єдна находзи у стаємней колекциї Ґалериї Матици сербскей у Новим Садзе, док ше други мапи находза у колекцийох музейох, Националного совиту Руснацох у Републики Сербиї и приватних колекционерох.

О подобовим творительстве Владу Нярадия писали вецей од 30 подобово критичаре и историчаре уметносци.

Министерство култури Републики Сербиї 2016. року за колекцию Заводу за културу войводянских Руснацох откупело малюнок Ruthenorum зоз циклуса "Карпатски мит" Влади Нярадия.

Од 2016. року зоз уровня Комисиї репрезентативного Здруженя подобових уметнїкох Сербиї (УЛУС) Владови Нярадийови додзелєни статус самостойного уметнїка.  

Офіціална вэб-сторонка художника:

https://m.facebook.com/vlado.njaradi

bottom of page