1961 - 1972

„Вельо значущых зажыткÿв стає ся у житі, айбо любов є майчитавов моцôв, котра двигать нами перебігом житёвого пути.”

„Many important events happened in my life, but love is the greatest force that drives me during my life journey.”